037/31-00-423
037/711-852
037/719-080

Naš prodajni program

Servis


  • Obezbeđen prevoz robe do kupca.
  • Mix centar sa mašinama za pravljenje boja i fasada - brzo, tačno i efikasno.
  • Rešavanje reklamacija na licu mesta brzo i efikasno.
  • Tehnička pomoć i podrška davanjem saveta i uputstava za pravilnu ugradnju i primenu.

 

PRODAJNI PROGRAM
Top