037/31-00-423
037/711-852
037/719-080

Naš prodajni program

Potrebna dokumentacija


 

Podaci za identifikaciju:
 

 1  Poreski identifikacioni broj (PIB)  101308056
 2  Matični broj  17261002
 3  Naziv firme  "AMS Union" d.o.o.
 4  Ime i prezime ovlašćenog lica  Saša Antić, Saša Marković
 5  Podaci o sedištu firme  ulica Kruševačka 20, 37240 Trstenik
 6  Opština  Trstenik
 7  Mesto  Trstenik
 8  Naziv ulice  ulica Kruševačka
 9  Kućni broj  20
10  Broj telefona  +381 (0)37 711 852
11  Broj faksa  +381 (0)37 719 111
12  PDV obveznik  DA


Podaci o delatnosti:

 

   Naziv firme  Šifra delatnosti
 1  "AMS Union" d.o.o.  51530


Podaci o računu u banci:

 

   Naziv banke  Mesto  Broj tekućeg računa
 1  Erste Banka  Kraljevo  310 - 11000309 - 52
PRODAJNI PROGRAM
Top