037/31-00-423
037/711-852
037/719-080

Naš prodajni program

Onduline


 

ONDULINE je lagan krovni pokrivač idealan za velike jednostavne krovne površine.Odlikuje se malom masom po kvadratu pokrivne površine te ne zahteva masivnu konstrukciju krova, jednostavan je i lak za montažu te ga preporučujemo za pokrivanje hala, nadstrešnica, pomoćnih objekata i sl. 

 

Više o proizvodu i pravilima ugradnje možete naći na sajtu proizvodača.

 

Širina ploče: 95cm +-0.2
Dužina ploče: 200cm +-2
Broj talasa: 10 

PRODAJNI PROGRAM
Top